Contact

Leren in dialoog is een samenwerkingsverband tussen Alma Wattimena en Gigi Dingler.

Gigi Dingler
rechts op de foto
‘De dialoog vind ik een krachtige werkvorm, omdat het laat zien hoe anderen je kunnen helpen om tot inzichten te komen. Als ik rust en veiligheid creëer en de spelregels van de dialoog bewaak, creëren deelnemers met elkaar verrassend mooie én constructieve gesprekken. Ik wil mensen de eenvoud van open spreken en luisteren laten ervaren. Daarin krijg ik keer op keer bevestigd dat verdieping en verbinding de basis vormen voor effectief en prettig (samen)werken, -leren en -leven.’
> www.gigidingler.nl
> contact@gigidingler.nl
> 06 42 15 64 46

Alma Wattimena
links op de foto
‘Mijzelf dienstbaar maken aan het leerproces van anderen. Dat is wat mij bezielt in mijn werk als facilitator en trainer van groepsprocessen. Als ik voorga in het delen van persoonlijke ervaringen en verhalen, inspireer ik anderen hetzelfde te doen. Het inzetten van de dialoog als gespreksvorm biedt ons de kans een veilige, vertrouwde en open leeromgeving in de samenleving te creëren.’
> www.almawattimena.nl
> 06 41 85 46 40

Advertisements