Begeleiding

Wil jij nieuwe inzichten verwerven ten aanzien van organisatievraagstukken, maatschappelijke thema’s, je team of jezelf?

Leren in Dialoog kan je daarbij ondersteunen. Hoe?

Door een veilige ruimte te creëren om er samen met anderen van een afstand naar te kijken.

De waan van de dag noopt vaak tot korte termijn denken en werken. Richtingen te kiezen die voor jou logisch zijn. Daarnaast zijn wij in onze cultuur geneigd om de discussie aan te gaan, dat kan leiden tot verwijdering. Van elkaar en van de thema’s die je eigenlijk met elkaar zou willen onderzoeken.

Sta jij open voor verdieping in je teamsessie, intervisie, evaluatie, klantevenement, visie- en beleidsontwikkelingstraject of gesprekken in de klas?

Ontdek wat het brengt om van en met elkaar te leren, in dialoog.

Samenwerken met ‘Leren in Dialoog’ aan ons nieuwe meerjarenbeleidsplan was een leuke en goede ervaring. Door de dialoogregels te gebruiken is er ondanks de individuele verschillen een samenhangend geheel ontstaan, waarin iedereen met respect voor elkaar ook van elkaar heeft geleerd. Een bijzonder proces dat in een goede sfeer is verlopen, waarvoor hartelijke dank.”

Hans Bart, directeur Nierpatiënten Vereniging Nederland

“Vanuit de ik-positie met elkaar discussiëren zonder elkaars meningen te kort te doen. Voor mij nieuw en zeer verfrissend, voor herhaling vatbaar.”  

Advertisements