Visie

Wat is dialoog?
In een dialoog gaan we er vanuit dat de waarheid die wij ervaren een illusie is. Het is slechts één manier van kijken, gekleurd door onze ervaringen, cultuur en ons karakter. In een dialoog stellen we ons daarom open voor de zienswijze van een ander. Spiegels  verbreden onze blik. Zo ontstaat een completer beeld van de werkelijkheid.

Reflecteren in dialoog
Zo’n onderzoeksveld ontstaat alleen als er ruimte en veiligheid is. Die creëren we in de dialoog. We luisteren naar elkaar, met aandacht en zonder oordeel. Zo kunnen we onze gedachten en ervaringen in perspectief plaatsen en krijgen we nieuwe inzichten.

Duurzaam samenwerken en -leven
In dialoog maken we dus zo goed mogelijk gebruik van elkaars potentieel. Niet alleen onze denkcapaciteit, maar ook ons vermogen om te verbinden. Daarmee kunnen we effectiever samenwerken en prettiger samenleven. Of dat nu op het werk is, op school of thuis.

Dialoog op locatie
Jaarlijks organiseren we ergens in de gemeente Gooisemeren een dialooggesprek in de landelijke week van de dialoog.
Op 6 november vindt Dialoog in Gooisemeren plaats in Bussum.
Kijk hier voor meer informatie

 

 


Als je elkaar op jonge leeftijd op een positieve manier ontmoet, wordt het later makkelijker om met elkaar te leren, te werken en samen te leven. Dat was wat we beoogden met dit evenement. De dialoog zorgde voor verdieping en verhoogde de impact voor deze leerlingen.